Huisregels van de Kunstuitleen Hof van Twente                                     

Waar is de Kunstuitleen gevestigd:
De expositie- en uitleen locatie van de Kunstuitleen Hof van Twente is op de 1e etage van de bibliotheek in Goor, naast het gemeentehuis. 

Het adres is De Höfte 9, 7471DK, Goor.
Het adres van het secretariaat is Stocreve 17, 7471 TN Goor. 
Email: secretariskunstuitleenhvt@gmail.com

Het e-mail voor algemene info:
info@kunstuitleenhofvantwente.nl   
Voor onze website tikt u:
www.kunstuitleenhofvantwente.nl
Om een kunstwerk te reserveren tikt u: 
reserveren@kunstuitleenhofvantwente.nl

Wanneer zijn wij open:

De Kunstuitleen is voor deelnemers en belangstellenden geopend op vrijdag van 16.30 tot 19.00 uur en op zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur.

Hoe wordt u deelnemer:
Deelnemer wordt u door in te schrijven voor één of meer kunstwerken.
Bij inschrijving vragen wij van u een legitimatiebewijs. Door inschrijving en deelname verklaart u zich akkoord met deze huisregels. Voor deelnemers geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Hoe en wanneer betaalt u het abonnement:
Betaling geschiedt per kalenderjaar vooruit op basis van een betalingsverzoek, u toegezonden door de Kunstuitleen. (Of door het inwisselen van een cadeaubon.)
De reeds verstreken maanden van het lopende jaar worden in mindering gebracht.
U betaalt vanaf de eerste dag van de volgende maand. U leent direct na inschrijving.
Als particulier betaalt u € 52,00 per jaar voor één kunstwerk en € 36,00 voor elk volgend kunstwerk.
Voor bedrijven is het jaarbedrag  € 100,00  Tarieven 2023.
Contante betalingen zijn op de Kunstuitleen om veiligheidsredenen niet mogelijk.

Cadeaubon:
Een cadeaubon voor een abonnement is een leuk en origineel geschenk.
Tijdens de openingsuren van de bibliotheek kunt u van het bureau van de Kunstuitleen een enveloppe met een bon (desgewenst met cadeauverpakking en folder) meenemen. De aanwijzingen voor betaling en verzilvering vindt u op de beide bijsluiters in de enveloppe. Een cadeaubon kost minimaal € 26,00 voor een abonnement van 6 maanden. 

Opzeggen van het abonnement:
Als u uw abonnement wilt opzeggen, dient u dit tenminste 30 dagen voor het aanbreken van het volgende kalenderjaar aan te geven. U kunt dit op de Kunstuitleen doen door het invullen van een formulier ”Wijziging abonnement”. Dit formulier kunt u tijdens de openingsuren van de Kunstuitleen vragen aan de medewerker. U kunt het ter plaatse afgeven of in de speciale houten brievenbus van de Kunstuitleen doen.
Het kunstwerk dient uiterlijk 3 weken na het verstrijken van het jaarabonnement te zijn ingeleverd.
Zo niet, dan wordt per maand (of gedeelte daarvan) € 4,25 in rekening gebracht.
Voor opschorting van de leen periode (bijv. wegens verbouwing) of tussentijdse beëindiging (bijv. i.v.m. verhuizing) moet op de Kunstuitleen een formulier worden ingevuld. De aanvraag moet betrekking hebben op een of meer kwartalen. Opschorting of restitutie zijn ter beoordeling van het bestuur.

Ruilen van kunstwerken:
Met uw abonnement kunt u een heel jaar van een (of meer) kunstwerk(en) genieten.
U mag kunstwerken tijdens de openingsuren van de uitleen zo vaak ruilen als u wilt.
Om de roulatie te bevorderen is de uitleentermijn van een kunstwerk aan een maximum van 6 maanden gebonden.

Onze collectie:
Onze collectie bestaat uit kunstwerken (schilderijen en grafisch werk) van professionele kunstenaars uit de regio. Aangezien wij onze kring van kunstenaars regelmatig uitbreiden en omdat wij oud werk bij kunstenaars wisselen voor nieuw werk is er regelmatig nieuw werk in de collectie.

Onze website:
Op www.kunstuitleenhofvantwente.nl ziet u de kunstwerken uit onze collectie afgebeeld. Vanzelfsprekend is steeds maar een deel van de kunstwerken dat op de site wordt getoond, op de uitleen aanwezig.

Reserveren:
Een kunstwerk uit de collectie, dat niet op de Kunstuitleen beschikbaar is, kunt u via onze website of tijdens de openingsuren van de uitleen reserveren. U krijgt per email bericht wanneer het kunstwerk bij ons binnen is. U kunt een kunstwerk ook reserveren via de contactpagina van onze website of via een e-mail aan reserveren@kunstuitleenhofvantwente.nl . (Geef altijd uw naam en voorletters, uw postcode/huisnummer, de titel van het schilderij en de kunstwerk code op.)

Verkoop van kunstwerken:
Of een kunstwerk te koop is kunt u vragen aan de medewerker op de Kunstuitleen.
Bij aankoop ontvangt u een factuur en na betaling ervan via de bank kunt u over het kunstwerk beschikken. Voor niet deelnemers is legitimatie en tonen van bankgegevens (bankpas) verplicht.
Rechtstreekse onderhandeling met de kunstenaar over de aankoop van een schilderij uit de collectie van de Kunstuitleen is niet toegestaan.
Omdat onze kunstwerken op de website te zien zijn is het mogelijk dat zich een koper meldt, terwijl het betreffende kunstwerk aan u is uitgeleend. Het kunstwerk wordt dan door ons voor de potentiële koper gereserveerd. Deze verwerft daarmee het eerste recht van koop. Dit is niet van invloed op de lopende maximale leenperiode van 6 maanden. Wij vragen u pas na die 6 maanden om het werk in te leveren.
Mocht u het werk dat u leent zelf willen kopen dan is het aan te raden dit tijdig aan ons te melden.

Beschadiging of verloren gaan van kunstwerken:
U bent verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met het kunstwerk. Een beschadigd kunstwerk dient u zo snel mogelijk terug te brengen aan de Kunstuitleen.
De kosten van reparatie zullen aan u in rekening worden gebracht op grond van deze huisregels. Uw eigen W.A.-verzekering zal bij een eventuele calamiteit door u kunnen worden aangesproken. U mag het werk niet zelf repareren of hiertoe opdracht geven.
In geval van verloren gaan van een kunstwerk is de schade gelijk aan de verkoopprijs of (als deze niet bekend is) een naar redelijkheid door het bestuur vast te stellen bedrag.

Glasschade door stoten of vallen komt het meest voor en is dikwijls te voorkomen:

  • Til het schilderij op aan het ophangkoord en nooit aan de lijst.
  • Zet het schilderij niet direct op de vloer, maar eerst op uw schoen.
  • Neem het schilderij altijd mee in een beschermende (verhuis)deken.

Bedrijven uitleen:

Voor  bedrijven gelden afzonderlijke afspraken. U kunt hiervoor contact opnemen via info@kunstuitleenhofvantwente.nl

Vragen of klachten:
In geval van vragen kunt u in eerste instantie terecht bij de medewerker van de Kunstuitleen tijdens de openingsuren. U kunt uw vraag of klacht ook voorleggen middels een e-mail aan info@kunstuitleenhofvantwente.nl . U krijgt op korte termijn antwoord. Indien nodig zal het bestuur uw klacht in behandeling nemen en daarover contact met u opnemen.

Bekendmaking van de huisregels:
Deze vernieuwde huisregels gelden vanaf 1 januari 2023. Bij inschrijving (of op verzoek) ontvangt u een exemplaar. Vanaf 1 januari 2023 worden de nieuwe huisregels ook vermeld op onze website. De Kunstuitleen verklaart deze regels van toepassing op al haar deelnemers.    (versie2023-1)

Weergaven: 46